BSE ADVOCATEN

Bij BSE Advocaten staat samenwerken centraal.
Met u en voor u.

Bij BSE Advocaten gaat de bijzondere aandacht van de advocaten uit naar het (financieel-economisch) strafrecht. Ook bij integriteits- en tuchtrechtelijke kwesties verleent BSE Advocaten ondersteuning aan ambtenaren, vrije beroepsbeoefenaren, (medisch) professionals en ondernemers in het MKB.

BSE Advocaten

• verleent gespecialiseerde procesbijstand in strafzaken en bij bestuurs- of tuchtrechtelijke handhaving;
• verricht interne audits en risico-inventarisaties;
• ontwikkelt bedrijfsprotocollen op maat en geeft training en advies op het gebied van ‘compliance and integrity’;
• onderzoekt, rapporteert en adviseert bij vermoedens van (bedrijfsinterne) fraude, corruptie of andere integriteitskwesties;
• staat dienstverleners bij in tuchtzaken.

BSE Advocaten beschikt over een uitgebreid netwerk van externe deskundigen met uiteenlopende disciplines.

ADVOCATEN

ANDRÉ BECKERS

ADVOCAAT

WOUTER SMEETS

ADVOCAAT

LAURA ENTJES

ADVOCAAT
WIE


ANDRÉ BECKERS

André Beckers diende bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal en was daarna werkzaam bij de politie. Hij studeerde in 1991 af in “bestuurs- en beleidswetenschappen”. In 1998 voltooide hij de studie Nederlands recht en werd hij in Maastricht als advocaat beëdigd.

Hij is actief op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht en het fiscale (financieel economische) recht. André is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Als specialist op het gebied van de Opiumwet - waaronder (medicinale) cannabis en CBD - verwierf hij landelijke bekendheid in spraakmakende Cannabis gerelateerde rechtszaken. Dit zowel op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht als het fiscaal recht.

Hij volgde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2019 de leergang Financieel Forensisch Deskundige. In 2021 voltooide hij de leergang Financieel-economisch strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. André heeft ervaring met het verrichten van bedrijfsinterne fraudeonderzoeken. Door de Minister voor Rechtsbescherming is aan hem vergunning verleend voor het verrichten van particuliere recherchewerkzaamheden. Particulier Onderzoeksbureau (POB) 1893.

André is te bereiken op +31 (0)653174897 of via beckers@bseadvocaten.nl. In dringende gevallen is hij 24/7 bereikbaar.

WOUTER SMEETS

Wouter Smeets is een ervaren en gedreven strafrechtadvocaat en ondernemer. Bekwaam in het strafrecht in brede zin, gespecialiseerd in het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht.  

Hij behandelt onder meer fraude- en corruptie gerelateerde kwesties (bijvoorbeeld zaken rond zorg-, verzekerings- of belastingfraude en omkoping), witwas- en ontnemingszaken, ‘compliance and integrity’ en overige integriteitsvraagstukken.

Tevens staat hij (medisch) professionals bij die worden geconfronteerd met een tuchtzaak.

Kwaliteit, transparantie en laagdrempeligheid zijn sleutelwoorden voor Wouter. Hij ontzorgt u door een inzichtelijke en begrijpelijke inzet van zijn kennis en kunde. Gezamenlijk werken voor het beste resultaat.  

Wouter is te bereiken op +31 (0)621234657 of via smeets@bseadvocaten.nl. In dringende gevallen is hij 24/7 bereikbaar.

LAURA ENTJES

Laura Entjes heeft de masters Strafrecht en Forensica, Criminologie en Rechtspleging (cum laude) afgerond in Maastricht. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie (Ressortsparket in Arnhem).

Inmiddels werkt ze al jaren als advocaat. Ze behandelt strafzaken in de meest brede zin. Te denken valt aan geweldsdelicten, opiumwetdelicten, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Daarnaast is ze thuis in bestuursrechtelijke handhaving en het bijzonder strafrecht, bijvoorbeeld het economisch strafrecht. Ze staat particulieren en ondernemingen bij. Ook verleent ze bijstand aan minderjarigen die in aanraking komen met het strafrecht.

Laura is te bereiken op +31 (0)618964346 of via entjes@bseadvocaten.nl. In dringende gevallen is ze 24/7 bereikbaar.

ADRES (bezoek alleen op afspraak)

Wilhelminasingel 97
6221 BH Maastricht

CONTACT

Telefoon: 085 007 555 0
Fax: 085 007 555 1
Email: office@bseadvocaten.nl

 

Economiestraat 123-2
6135 KV Sittard

TOP